Ocelovy kuchynsky nuz tokyo design studio knife ss nakiri delka 16 cm: